Bhajna Badal Gaya Mp3 Songs by Gurdev Dhillon (Bhajna Amli) & Santi

Bhajna Badal Gaya - Gurdev Dhillon (Bhajna Amli) & Santi

Album:

Bhajna Badal Gaya

Tracks:

2

Album: Bhajna Badal Gaya
Artists: Gurdev Dhillon (Bhajna Amli)
Singer: Gurdev Dhillon
Co-Artist: Satinder Kaur
Label: Goyal Music
Catalog: GMCD 8086
Lyrics: Dr.Kewal Arora, Hakam Singh Maherna & Chandra Chahai
Music: Pargat Ghuman
Track Listing:

01 Side A - Bhajna Badal Gaya - 24:33 Minutes
02 Side B - Bhajna Badal Gaya - 24:31 Minutes
Title
Explanation:- Bhajna Badal Gaya Gurdev Dhillon (Bhajna Amli) & Santi Mp3 Songs in High Quality Format.